` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή

Παρασκευή

Περιοχή Νέα Ελβετία
Οδός Μαγνησίας  από 12/07/2024 έως 10/01/2025
Περιοχή Νέο Ηράκλειο
Οδός Κουντουριώτου (Άνοδος)  από 12/07/2024
Οδός Κουντουριώτου (Κάθοδος)  από 12/01/2024 έως 11/07/2024
Περιοχή Χαλκηδόνα
Οδός Νέστορος  από 19/07/2024
Οδός Ηφαίστου  από 19/04/2024 έως 18/07/2024