` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Παρασκευή

Περιοχή Παλαιό Φάληρο
Οδός Νηρηίδων  από 21/10/2022
Οδός Ήβης Αθανασιάδου  από 24/06/2022 έως 21/10/2022
Περιοχή Αμφιθέα
Οδός Κωνσταντίνου Παλαιολόγου  (Μόνιμη)
Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Λεωφ. Λοχαγού Χρονοπούλου  (Μόνιμη)