Θηβών 103, Περιστέρι, Αθήνα 12136
Τηλέφωνo: 2105752449 Fax: 2105719474
Email: info@laikesagores.gr
 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 
  Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

    

  Αθήνα 25/08/2014

  Γραφειοκρατικές Διαδικασίες
  για την Έκδοση – Θεώρηση των Αδειών

   

  Συνάδελφοι, με τον Νόμο 4281|2014 άρθρο 233
  λειτουργούν οι Τριμελείς Επιτροπές στους Δήμους και μπορούμε πλέον
  να κάνουμε
  Αίτηση Έκδοσης Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής
  για Θεώρηση ή Έκδοση Αδείας
  συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   

  • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το υφιστάμενο κατά το χρόνο της αίτησης περιουσιολόγιο, με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS

   

  • Αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα
   και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (
   www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
   Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας,
   το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα,
   τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου.
   Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες)
   το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας
   και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα,
   κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

   

  • Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ−ΟΠΕΚΕΠΕ)
   και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

   

  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
   «Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής μου άδειας
   θα διαθέτω την παραγωγή μου σε λαϊκές αγορές.
   Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρους της παραγωγής μου
   σε εμπόρους ή μέσω Συνεταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης,
   υποχρεούμαι άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης−αποθήκευσης)
   να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλοντας αντίγραφα
   των σχετικών παραστατικών διακίνηση
   ς, εμπορίας, αποθήκευσης».

   

  Συνάδελφοι,
  από τα προηγούμενα προκύπτει ότι πρέπει να απευθυνόμαστε άμεσα στους Δήμους μας και να καταθέτουμε Αιτήσεις Βεβαίωσης Τριμελούς Επιτροπής, ώστε να θεωρούμε τις Άδειες μας, ταυτόχρονα να παίρνουμε
  Φωτοαντίγραφο της Αίτησης και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου,
  ώστε να αποδεικνύεται σε τυχόν ελέγχους η κατάθεση της Αίτησης.

   

  Απαράδεκτη Ενίσχυση της γραφειοκρατίας

  Συνάδελφοι,
  ο τρόπος Έκδοσης και Θεώρησης των Παραγωγικών Αδειών,
  όπως προκύπτει από τον νέο Νόμο 4264|2014 και την Υπ. Απόφαση Α2-707|2014 είναι Αντιπαραγωγικός, Χρονοβόρος και Ενισχύει στο έπακρο την Γραφειοκρατίατην οποία έχουμε καταδείξει όλο αυτό το διάστημα των Κινητοποιήσεων
  και Συναντήσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού από τις διατάξεις προκύπτει
  ότι
  πρέπει να ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ τα ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 και 3 ΦΟΡΕΣ,
  για να ΘΕΩΡΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ.

  Ενώ θα αρκούσε να καταθέτουμε μόνο το Έντυπο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας (ΕΛΓΑ),που είναι και το πλέον έγκυρο δικαιολογητικό, αφού προκύπτουν
  όλα τα στοιχεία αναγνωρισμένα από το επίσημο Κράτος και την Ευρώπη.

   

  Για την Θεώρηση της Αδείας μας στον Ο.Λ.Α.Α. εκτός από τα Δικαιολογητικά που καταθέτουμε στην Τριμελή Επιτροπή (και αναφέρονται στην 1η σελίδα),
  πρέπει να καταθέτουμε και τα εξής Δικαιολογητικά:

   

  • Βεβαίωση Τριμελούς Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4264|2014

  • Βιβλιάριο ΟΓΑ (θεωρημένο) η Βεβαίωση Κλάδου Κύρια Ασφάλισης του ΟΓΑ

  • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1 του προηγούμενου έτους,
   για τα εισοδήματα του/της ενδιαφερόμενου/ης

  • Αντίγραφο της Αρχικής Δήλωσης Ακινήτων Έντυπο Ε9 με όλες τις μεταβολές

  • Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος και Βεβαίωση Έναρξης Ταμειακής Μηχανής.

  • Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων
   και Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3)
   του προηγούμενου έτους.

  • Πιστοποιητικό Υγείας από την Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία.

  • Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

  • Αριθμός Μητρώου Παραγωγού.

  • Αριθμός Μ.Ε.Ν.Ο. (Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών),
   ο οποίος εκδίδεται και για τους Παραγωγούς από την κατά τόπο Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης,
   με μία αίτηση – δήλωση εγγραφής, την επίδειξη της Άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών, και μία υπεύθυνη Δήλωση
   στην οποία θα δηλώνουμε ότι όλα τα στοιχεία που δηλώνονται είναι αληθή.

   

  Συνάδελφοι,
  όπως καταλαβαίνετε ο Αγώνας συνεχίζεται με καθημερινές Συναντήσεις
  και Συσκέψεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τους Αρμόδιους Φορείς.

  Δεν Εφησυχάζουμε Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας για τα Δίκαια Αιτήματα μας,Προασπιζόμενοι το Θεσμό των Λαϊκών Αγορών και τους Παραγωγούς
  για την Πάταξη της Γραφειοκρατίας και των Αγκυλώσεων
  ενάντια σε αυτούς που Προμελετημένα Σχεδιάζουν και Αποφασίζουν για εμάς.

   

   

   

  Ο Πρόεδρος

  Μόσχος Παντελής

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Δανιήλογλου Χρήστος

   

   

 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 
  Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

   

  Αθήνα 08/08/2014

  ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

   

  Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σας ενημερώνουμε ότι
  οι συνεχείς προσπάθειες και πιέσεις της Ομοσπονδίας μας,
  προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  για Σύσταση Τριμελών Επιτροπών είχαν αίσιο τέλος
  για τους χιλιάδες παραγωγούς που δεν μπορούσαν
  να εκδώσουν ή να ανανεώσουν την άδεια για να προσέλθουν στις Λαϊκές Αγορές.

   

  Έτσι λοιπόν την Τετάρτη 6/8/2014,
  ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γ. Γιακουμάτος,
  πέρασε τροπολογία από την Βουλή
  για Σύσταση Τριμελών Επιτροπών Βεβαιώσεων
  σε παραγωγούς Λαϊκών Αγορών,
  ώστε να ανανεώνουν και να εκδίδουν την άδεια.

   

  Φορολογία εισοδήματος από 26% σε 13%

   

  Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και πιέσεις μας
  προς το Υπουργείο Οικονομικών καταφέραμε
  να φορολογούμαστε με συντελεστή 13% για όλη μας την δραστηριότητα,
  δηλαδή
  είτε πουλάμε χονδρικώς είτε στην Λαϊκή Αγορά.
   

   

  Ο Αγώνας συνεχίζεται,
  τα Προεδρεία των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας,
  Αγωνίζονται Συνεχώς για τα δίκαια αιτήματα μας.

    

   

  Ο Πρόεδρος

  Μόσχος Παντελής

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Δανιήλογλου Χρήστος

   


   

 •  

  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ
  ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 56 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  ΤΗΛ: 2105762256 FAX: 2105762451

    

  Αθήνα 04/08/2014
  Αρ. Πρωτ:     3063

   

   

  Προς

  :

  Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  κ. Ν. Δένδια

   

   

   

  Υπόψιν

  :

  Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  κ. Γ. Γιακουμάτο

   

   

   

   

  :

  Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
  κ. Σ. Κομνηνό

   

   

   

   

  :

  Περιφερειάρχη Αττικής
  κ. Γ. Σγουρό

   

   

   

   

  :

  Νέα Περιφερειάρχη Αττικής
  κ. Ρ. Δούρου

   

   

   

   

  :

  Πρόεδρο Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Αττικής
  κ. Ν. Αμανατίδη

   

   

   

   

  :

  Διευθυντή Ο.Λ.Α. Αττικής
  κ. Β. Γεμενετζή

   

   

  Ο Ν. 4177|08/08/2013 κατά την ψήφιση του ανέφερε ότι “τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αποφασίζουν μόνο για τα καίρια ζητήματα λειτουργίας των Οργανισμών”.

   

  Το αρμόδιο τμήμα που είχε την ευθύνη για τον διαγωνισμό των Χημικών Τουαλετών, έκανε ερώτηση προς την προϊσταμένη αρχή εάν είναι καίριο ζήτημα ο διαγωνισμός για προμήθεια Χημικών Τουαλετών.

   

  Η απάντηση που πήρε ανέφερε ως καίρια ζητήματα είναι η μισθοδοσία, η πληρωμή ΙΚΑ, και μικρής κλίμακας προμήθειες όπως γραφική ύλη, είδη υγιεινής, κλπ, 

  ως εκ τούτου ο Ο.Λ.Α. Αττικής δεν είχε δικαίωμα να κάνει διαγωνισμό.

   

  Επίσης ο Ν. 4177|08/08/2013 στο άρθρο 35 αναφέρει ότι: “

  Άρθρο 35

  Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής

  1. Η παρ. 1 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995 (Α΄145) αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
  α. Τον Πρόεδρο. β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
  γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.
  δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής.
  ε. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών.
  στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λ. Αγορών.
  ζ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Υπ. Αττικής.
  θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται
  με απόφαση του Υπουργού.

  2. Ο Πρόεδρος διορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
  και Ανταγωνιστικότητας και του Περιφερειάρχη Αττικής
  .
  Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής.

   

  Αν και παρήλθε ένας χρόνος, ούτε Πρόεδρος διορίστηκε,
  ούτε 9μελές υπήρξε 
  με αποτέλεσμα οι Λαϊκές Αγορές,
  να είναι σε κατάσταση ΑΡΡΥΘΜΙΑΣ, 
  ο δε Οργανισμός να ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

  Αντ' αυτού την 01/05/2014, ο τότε
  Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης και ο υφυπουργός κ. Α. Σκορδάς
  κατέθεσαν νέο Σχέδιο Νόμου
  (το οποίο επ' ουδενί δεν επιδεχόμαστε να εφαρμοστεί.
  Δώσαμε δείγματα αγώνων με κινητοποιήσεις, απεργίες, διαμαρτυρίες
  και αν χρειαστεί είμαστε έτοιμοι να το επαναλάβουμε και με πιο σκληρή στάση)
  με τον οποίο και τις Λαϊκές Αγορές ΔΙΕΛΥΑΝ
  και τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών ΕΘΕΣΑΝ εν ΑΧΡΗΣΤΙΑ
  ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ως Διεύθυνση στην Περιφέρεια.

   

   Λαμβάνοντας υπόψιν το θέμα Υγιεινής, συνήλθε το Δ.Σ. του Οργανισμού,
  απόσπασμα πρακτικού 28|31/07/2014
  το οποίο έδωσε παράταση για ένα μήνα

  ώστε να υπάρχουν Χημικές Τουαλέτες στις Λαϊκές Αγορές
  οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την Δημόσια Υγεία, 
  την Καθαριότητα του Χώρου, 
  την Υγιεινή των Παραγωγών και Επαγγελματιών Πωλητών 
  την Στοιχειώδη Αξιοπρέπεια των πωλητών 
  και την αποτροπή προβλημάτων σε Δήμους
  από τα παράπονα των περιοίκων και των κατοίκων, 
  καθότι οι πωλητές μη έχοντας Χημικές Τουαλέτες χρησιμοποιούν 
  τις πιλοτές, τις αυλές των σπιτιών, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα 
  και απεθυνόμενοι στους Δήμους οι οποίοι με την σειρά τους 
  ζητούν το κλείσιμο των Λαϊκών Αγορών λόγω έλλειψης Χημικών Τουαλετών, 
  η οποία δεν κατέστη δυνατή λόγω άρνησης της ΥΔΕ
  (κάνοντας δέσμευση ποσού)
  από μονομέρεια προς τον Ο.Λ.Α. Αττικής
  και την αντιπαράθεση των Εταιρειών
  .

    

  Κύριε Περιφερειάρχη,
  σε έκτακτο Δ.Σ. των Ομοσπονδιών παρουσία των Νομικών Συμβούλων,

  θεωρούμε βάσει του Ν. 4177|8/8/2013 άρθρο 32

  Άρθρο 32
  Εποπτεία Οργανισμών

  1. Η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
  αντικαθίσταται ως εξής:
  «
  10. Η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής
  ασκείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής
  και η εποπτεία του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκείται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.»

  το οποίο παραμένει και με τον Ν.4264|15/05/2014 ως έχει.

  Αφού η Εποπτεία ανήκει στη Περιφέρεια,
  πρέπει να αποφανθεί το ΥΔΕ της Περιφέρειας
  και όχι του Υπουργείου Ανάπτυξης,

  καθότι για ανεξήγητους λόγους,
  είναι αρνητικοί προς τον Ο.Λ.Α. Αττικής και των αποφάσεων του.

   

  Θεωρώντας ότι είναι επιτακτική ανάγκη,
  κάνουμε έκκληση έστω και την ύστατη στιγμή, να ενεργήσετε, ώστε:

  • ή να δοθεί η παράταση ενός μηνός,

  • ή να γίνει πρόχειρος διαγωνισμός

  • ή να βρεθεί κάποια άλλη λύση,
   ώστε να μην συνεχιστεί η απαράδεκτη κατάσταση
   να λειτουργούν οι Λαϊκές Αγορές χωρίς Χημικές Τουαλέτες.

    

  Μετά τιμής

   

  Ο Πρόεδρος των Παραγωγών

  ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

  Ο Πρόεδρος των Επαγγελματιών

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ

   

    


   

 •  


   

   

 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474 
  Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr 

   

  Αθήνα 26/07/2014

   

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

  Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που έγιναν
  με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο
  και παρότι είχαμε συμφωνήσει να κατατεθούν Τροπολογίες
  με Μεταβατικές Διατάξεις,
  ώστε να λειτουργούν
  :

  • οι ΠΑΛΙΕΣ ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ έκδοσης Βεβαιώσεων
   έως ότου λειτουργήσουν οι
   ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

   

  • να ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ τα Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών,
   μέχρι την οριστική τους Μεταφορά στις Περιφέρειες.

   

  Προς έκπληξη μας, εχθές 25/07/2014, ενημερωθήκαμε
  σχετικά με την Τροπολογία που κατατέθηκε από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
  παρά τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέσεις του, άλλαξε στάση,
  αφού εξαιρέθηκε η Μεταβατική Διάταξη για την λειτουργία
  των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών μέχρι την 31/10/2014.

   

  Αποτέλεσμα αυτού είναι:

  • πρώτη φορά στα χρονικά των Λαϊκών Αγορών,
   ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
   και νέοι αγρότες να μην μπορούν να έρχονται στις Λαϊκές Αγορές,
   ΣΑΠΙΖΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ.

  • 30.000 Παραγωγοί ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΟΥΝ τις Άδειες τους,

  • Η Εφαρμογή του Ν. 4264|2014 ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΖΕΙ τους παραγωγούς
   από το Υπαίθριο Εμπόριο, αφού η Άδεια Άσκησης Υπαίθριου Εμπορίου
   σε παραγωγούς ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ μαζί με το Π.Δ. 254/2005.

   

  Οι παραγωγοί των Λαϊκών Αγορών όλης της χώρας,
  δεν αντέχουμε άλλο τον εμπαιγμό και την κοροϊδία
  και τελικά ας μας απαντήσουν ευθέως,
  τι προσπαθούν να επιτύχουν, την διάλυση των Λαϊκών Αγορών;
  Μόνο τους μέλημα η επίδοση των Εξοντωτικών Προστίμων,
  την στιγμή που τίποτα δεν λειτουργεί, παρά την γενική παραδοχή όλων
  ότι τα πρόστιμα είναι απαράδεκτα και όμως ακόμα εξετάζουν την μείωση τους.

   

  Εμμένουμε στις θέσεις μας.

  Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε

   

  • Μεταβατική Διάταξη για το άρθρο 11 του Ν. 4264 που να αναφέρει
   για τις Τριμελείς Επιτροπές ότι μέχρι την σύσταση των νέων Επιτροπών
   θα ισχύουν οι υπάρχουσες Επιτροπές στους Δήμους.

   

  • Μεταβατική Διάταξη που να αναφέρει ότι το άρθρο 40 του Ν. 4264|2014
   θα ισχύσει όταν θα υλοποιηθεί η μεταφορά των Αρμοδιοτήτων
   των Οργανισμών στις οικίες Περιφέρειες
   .

   

  • ΟΧΙ στην ΑΥΞΗΣΗ των ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
   από 300% έως 500%
   δηλαδή από 300 ευρώ που ήταν, σε 1000 έως 5000 ευρώ
   και επισύρουν εκτός από το πρόστιμο, ποινές φυλάκισης από 3-6 μήνες.
   Γιατί γίνεται φανερό ότι δεν έχουν σκοπό να ΣΥΝΕΤΙΣΟΥΝ
   τους Παραγωγούς και Πωλητές, ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ.
   Τροποποίηση των Προστίμων σύμφωνα με το άρθ 4 παρ10 του Ν.3377|2005

   

  • ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ των ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Λ.ΑΓΟΡΩΝ με ΟΛΕΣ τις ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ οι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ των Λ. Αγορών τηςυπόλοιπης Χώρας
   να ΑΝΗΚΟΥΝ στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.
   Το Αποθεματικό ταμείο (χρήματα) του Ο.Λ.Α.Α. 13.000.000 €
   να μεταφερθεί στην Περιφέρεια Αττικής, σε ειδικό κωδικό,
   ώστε να διασφαλίζεται η ανταποδοτικότητα του ημερήσιου τέλους, που καταβάλουν οι παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές,
   για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών,
   την διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας,
   την φύλαξη των χώρων λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών,
   τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και την προβολή των Λαϊκών Αγορών.

   

  • ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
   με μαθηματικό κλάσμα, ανάλογα του πληθυσμού,
   να ορίζουν τον ανώτατο αριθμό θέσεων των Λαϊκών Αγορών,
   που οδηγεί
   με μαθηματική ακρίβεια στην Απώλεια Θέσεων Εργασίας ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
   του ΑΡΙΘΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε κάθε Λαϊκή Αγορά.

   

  • ΔΙΑΓΡΑΦΗ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 4264.
   ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
   γιατί είναι εις βάρος των Παραγωγών και των Καταναλωτών.

   

  • Η Αδυναμία Εξασφάλισης Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
   των Επαγγελματιών καθώς και Οφειλών Παραγωγών σε ΕΛΓΑ και ΟΓΑ
   να μην συνεπάγεται με αφαίρεση Αδείας.
   Η Αναθεώρηση των Επαγγελματικών Αδειών να γίνεται ανά τριετία.

    

  Ο Πρόεδρος

  Μόσχος Παντελής

  Ο Γενικός Γραμματέας

  Δανιήλογλου Χρήστος