Χάρτες λαϊκών αγορών
Χθες, Σήμερα, Αύριο
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο
Λίστες λαϊκών αγορών
Χθες Σήμερα Αύριο
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη
Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
Αναζήτηση

  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

  Περιστέρι, 19/06/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΜΑΖΕΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
όπως έχετε ενημερωθεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω καθίζησης
έχει κλείσει ο ΧΥΤΑ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Φυλής)
με αποτέλεσμα να μην δέχεται να αδειάζουν τα Απορριμματοφόρα.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ, καθότι
τα σκουπίδια είναι πολλά και δεν υπάρχει τρόπος παράδοσης στο ΧΥΤΑ.

Κατόπιν συνάντησης των προέδρων των Σωματείων
με τους Δημάρχους τους υποσχεθήκαμε ότι
τα σκουπίδια θα τα συλλέγουμε σε μαύρες σακούλες
και θα τα εναποθέτουμε στην άκρη του πεζοδρομίου
(όσοι μπορούμε να τα παίρνουμε μαζί μας)
με σκουπισμένο το χώρο του πάγκου μας,
ώστε να μπορεί ο Δήμος να τα αποθηκεύει σε χώρο δικό του
έως ότου λυθεί το πρόβλημα της καθίζησης.

Συνάδελφοι,
σας εφιστούμε την προσοχή γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα
και ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
όλοι να έχουμε μαύρες σακούλες και φεύγοντας από την Λαϊκή Αγορά
να μην υπάρχει ίχνος σκουπιδιού.

Ας αναλάβει ο κάθε ένας από εμάς την ευθύνη του,
δείχνοντας ποιοι πραγματικά είμαστε όταν θέλουμε,
αλλά τονίζουμε ότι σε περίπτωση μη τήρησης της καθαριότητας
θα υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις και ποινές.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος

 

  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

  Περιστέρι, 11/06/2018
Αρ. Πρωτ:           3367

Προς

:

Δ/νση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής

 

:

Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Αττικής

Κοιν.

:

Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.

 

:

Συλλόγους και Σωματεία Λαϊκών Αγορών

Θέμα

:

Απόδοση Θέσεων”

 

Άρθρο 35 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Σχετικά με την ΗΜΙΤΕΛΗ Διαδικασία Χορήγησης των Θέσεων
στις Λαϊκές Αγορές Αττικής και κατόπιν του εγγράφου της Γεν. Γραμματείας
Εμπορίου με την παροχή διευκρινήσεων και της θετικής εισήγησης,
ότι πρέπει η διαδικασία αυτή να υλοποιηθεί για το σύνολο των αιτήσεων
που εκκρεμούν
, ώστε και να μην υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα αλλά και ο
συσσωρευμένος αριθμός αιτήσεών που αφορούν την τοποθέτηση πωλητών
στις Λ. Αγορές
ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ τόσο στην
εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών αλλά και των πωλητών δικαιούχων
ως προς την
ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΚΑΝΟΝΑ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

 

Μέχρι το 2014 δόθηκαν περίπου το 60% των θέσεων,
σύμφωνα με το Π.Δ. 51|2006,
όμως με την ψήφιση του Ν. 4264|2014
σταμάτησε η διαδικασία, όμως σε κάθε περίπτωση:

 • Αυτό που απαιτείται είναι η τήρηση των αρχών της Ίσης
  Μεταχείρισης των ενδιαφερομένων και της Χρηστής Διοίκησης
  όπως και η μη Διατάραξη της Ευρυθμίας των Λαϊκών Αγορών.

 • Τα Αιτήματα των πωλητών στα πλαίσια της Νομοθεσίας,
  όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση των πωλητών Λαϊκών Αγορών,
  ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ
  από οποιοδήποτε όργανο, ιδίως στην περίπτωση που τα αιτήματα
  απορρέουν από τον Νόμο,
  και ειδικά στην περίπτωση αυτή
  που ΙΔΙΑ Αιτήματα άλλων πωλητών έχουν ήδη ικανοποιηθεί
  στο 40% - 50% - 60% και των υπολοίπων να ικανοποιηθούν
  με τον ίδιο τρόπο.

 • Η Χορήγηση - Τοποθέτηση πωλητών σε θέσεις είναι υποχρέωση
  της Υπηρεσίας
  ιδιαίτερα όταν εμπίπτουν σε Διατάξεις Δημόσιου
  Συμφέροντος, ήτοι του βιοπορισμού των ιδίων
  και των οικογενειών τους.

Σχετικά με την Χορήγηση Θέσεων και επειδή υπάρχει συνέχεια
σας ενημερώνουμε ότι με το Νόμο 4264 καταργήθηκαν οι Επιτροπές Απόδοσης Θέσεων
και το Π.Δ. 51 που όριζε την διαδικασία, αλλά το γεγονός
ότι οι Λαϊκές Αγορές Αττικής είναι 270 με πολλούς Παραγωγούς
και Επαγγελματίες Πωλητές, την διαδικασία Χορήγησης Θέσεων
7 ομάδες Λαϊκών Αγορών από τις 10 δεν κατάφεραν να την υλοποιήσουν
(Α/Α. Γ/Α, Δ/Α, Α/Π, Β/Π, Γ/Π) με αποτέλεσμα, Παραγωγοί
και Επαγγελματίες Πωλητές που προσέρχονται αδιάλειπτα 5–10–20 χρόνια
να μην τους έχουν αποδοθεί οι θέσεις που καταλαμβάνουν.

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Να συνεχίσει η διαδικασία εκεί που σταμάτησε αξιοκρατικά
  με τα ίδια κριτήρια, και νέες Επιτροπές,όπως ορίζει το ΠΔ 51.

Οι επιτροπές αυτές θα απαρτίζονται:
1) Για τις διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης,
α)
Από τρεις υπαλλήλους της οικείας Δ/νσης Λαϊκών Αγορών
εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος.
β)
Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου των Επαγγελματιών Πωλητών.
γ)
Έναν εκπρόσωπο του Σωματείου Παραγωγών Πωλητών.

 

 • Οι Επιτροπές θα συνεχίσουν την ημιτελή διαδικασία και οι θέσεις
  να αποδίδονται,
  αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν
  τα παρακάτω ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

1.) αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων

2.) Ο χρόνος που τοποθετεί στην θέση που αιτείται ο κάθε πωλητής

3.) Ο χρόνος κτήσης της άδειας

4.) Η οικογενειακή κατάσταση

5.) Η ηλικία του αδειούχου

6.) αναπηρία η οποία προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα

 

 • λόγω του όγκου εργασίας της επεξεργασίας των υπολειπόμενων
  αιτήσεων και των στοιχείων που εμπεριέχουν,
  να αξιολογούν τις Αιτήσεις Απόδοσης Θέσεων οι Επιτροπές,
  με την Στοιχειοθέτηση, Απόδοση και Ενημέρωση των Καταστάσεων
  Θέσεων και να Αναρτούνται ώστε να γίνονται ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
  που θα εξετάζει η Επιτροπή Λαϊκών της Περιφέρειας.

Με την συμπλήρωση των στοιχείων των εκκρεμών αιτήσεων των πωλητών
στις καταστάσεις
να προωθούνται προς έγκριση στην 11μελή
Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής
, και αφού εγκρίνονται
να τοιχοκολλούνται για την γνωστοποίηση τους στις καντίνες.

2η ΠΡΟΤΑΣΗ

α) Για τις Λαϊκές Αγορές όπου δεν έχουν χορηγηθεί θέσεις
με το ΠΔ 51|2006
Α/Α. Γ/Α, Δ/Α, Α/Π, Β/Π, Γ/Π,
γίνεται καταγραφή των Πωλητών από Επιτροπή με Επόπτες
της Περιφέρειας και Εκπροσώπους Παραγωγών – Επαγγελματιών,
όπως τοποθετούν από 5 χρόνια και άνω και όσοι προσέρχονται
στις συγκεκριμένες Λαϊκές, Παραγωγοί – Επαγγελματίες
ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΝΤΙΝΕΣ γίνονται ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
που εξετάζονται από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας.

 

β)Στις Λαϊκές Αγορές, που έχουν χορηγηθεί θέσεις το 2013 – 2014
να ξεκινήσει η διαδικασία Βελτίωσης Θέσης για τις κενές θέσεις
με κριτήρια και μόρια όπως:

 1. Παλαιότητα

 2. Χρόνος Προσέλευσης στην συγκεκριμένη Λαϊκή

 3. Αναπηρία

 4. Ηλικία

 5. Οικογενειακή Κατάσταση

και όχι με τα ΜΟΡΙΑ που αναφέρονται στον ΝΟΜΟ.

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γενικός Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος

 

Γιορτή Λαϊκών Αγορών - 90 Χρόνια Λαϊκές Αγορές

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474
Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

 ΑΘΗΝΑ 24/05/2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

 

Ενημερώνουμε τους φίλους καταναλωτές ότι:

την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος
28/05/2018
οι Λαϊκές Αγορές
Λειτουργούν ΚΑΝΟΝΙΚΑ

 

 

 

Ο Πρόεδρος

Μόσχος Παντελής

Ο Γεν. Γραμματέας

Δανιήλογλου Χρήστος