Θηβών 103, Περιστέρι, Αθήνα 12136
Τηλέφωνo: 2105752449 Fax: 2105719474
Email: info@laikesagores.gr
 • Η Εκπομπή "Τα Στέκια" έκανε στις 20/05/2015
  ένα αφιέρωμα στις Λαϊκές Αγορές.

  Για την σελίδα της εκπομπής Πατήστε εδώ


   

 •  

  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

  Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

   

  Αθήνα: 16/05/2015

   

  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τον Νόμο 4328 ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Σ' ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
  ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

   

  Η Κυβέρνηση με τον Νόμο 4328|14/05/2015 υλοποιεί τις δεσμεύσεις της
  για τις Λαϊκές Αγορές, μέσα από τις διατάξεις του Νόμου
  αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

   

  • Παράταση Ισχύος των Επαγγελματικών Αδειών, μέχρι τις 30 Ιουνίου
   για την Αναθεώρηση και 4μηνη παράταση έως 30 Οκτωβρίου
   με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

    

  • Οι Φορείς Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και ΟΧΙ οι Δήμαρχοι Αρμόδιοι
   για την ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΘΕΣΕΩΝ στις Λαϊκές Αγορές.

    

  • Κατάργηση του ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ μεταξύ Παραγωγών και Επαγγελματιών
   οι Παραγωγοί και Επαγγελματίες πωλητές διατηρούν τις θέσεις τους σ' όλη τη Χώρα.
   Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης η ΚΑΤΑΝΟΜΗ των ΘΕΣΕΩΝ
   καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την απόδοση των θέσεων.
   Πρόταση μας εδώ είναι να συσταθούν 5μελείς Επιτροπές (από 3 υπαλλήλους
   του Φορέα Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Παραγωγών
   και 1 Εκπρόσωπο του Σωματείου Επαγγελματιών) για την Απόδοση των Θέσεων.

    

  • Με Απόφαση των Περιφερειών Αττικής και Κ. Μακεδονίας
   ύστερα από Πρόταση μας 
   Αυξάνεται σε 25% το ποσό
   από το Ημερήσιο Δικαίωμα που αποδίδουμε για την Οικονομική Ενίσχυση
   με κουπόνια Απόρων, Ανέργων, Πολυτέκνων κ.α.
   και την Κάλυψη Αναγκών τους με είδη που πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές.

    

  • Μείωση της ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ και Ελαχιστοποίηση του Χρόνου Έκδοσης
   των παρακάτω Ατομικών Διοικητικών Πράξεων που πλέον θα εκδίδονται από
   τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λ. Αγορών των Περ. Αττικής και Κ. Μακεδονίας.

   α. Η πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή.
   β. Η διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελματία πωλητή.
   γ. Η θεώρηση της άδειας παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
   δ. Η προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελματία για λόγους υγείας και μέχρι 1 μήνα.
   ε. Η διαγραφή ημερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές
   αρμοδιότητας 
   των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
   στ. Η αναστολή ισχύος αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών
   λόγω μη καταβολής ημερήσιου 
   τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών,
   καθώς και η έκδοση απόφασης άρσης αναστολής 
   αδείας σε περίπτωση
   μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών.»

   

  Ο Πρόεδρος
  Παντελής Μόσχος

  Ο Γεν. Γραμματέας

  Δανιήλογλου Χρήστος

   


   


 •  

   

  Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α΄35)».

  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 13-5-15

   

  Στηρίζουμε την τροπολογία 138/9 της 7ης Μαΐου 2015 για την ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.

  Γνωρίζουμε ότι στις 5 Μαΐου 2014 υπογράψατε στο Eurogroup συμφωνία, όπου προβλέπεται ότι τέσσερεις μόνο εταιρείες θα αναλαμβάνουν την καλλιέργεια, παραγωγή και επεξεργασία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, τα οποία θα διοχετεύονταν στην αγορά από μόνο μια εταιρία.

  Στις 6 Μαΐου 2014 ψηφίσατε τον νόμο 4264 με τον οποίο επιχειρήσατε να βάλετε ταφόπλακα στις Λαϊκές που σας χαλούσαν το μονοπώλιο που ονειρευόσασταν.

  Επιχειρήσατε να εξαθλιώσατε τους παραγωγούς και τους πωλητές για να χάσουν τις άδειες τους.

  Ευτυχώς για τον Ελληνικό Λαό δεν τα καταφέρατε.

  Η σημερινή κυβέρνηση πράττει το πρώτο βήμα, αποκαθιστώντας μια βασική αδικία. Όλοι οφείλουμε να συμβάλουμε στην πληρέστερη και δημοκρατικότερη υλοποίηση μιας λύσης προς όφελος τόσο των καταναλωτών, όσο και των ανθρώπων που βγάζουν ένα μεροκάματο στις δύσκολες συνθήκες του υπαίθριου εμπορίου.

  Αναλυτικότερα, λοιπόν, προτείνουμε:

  Στην παράγραφο 1 της τροπολογίας 138/9, η οποία τροποποιεί την παράγραφος 2 του άρθρου 39 του νόμου 4264/2014 προβλέπεται ότι εκδίδεται απόφαση για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης. Στο επόμενο εδάφιο ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015, με δυνατότητα 4μηνης παράτασης. Για την ορθότερη νομοθέτηση πιστεύουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία πρέπει να οριστεί η 30η Οκτωβρίου 2015 με δυνατότητα 4μηνης παράτασης, προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς να έχουν χρόνο να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

  Στη παράγραφο 2της τροπολογίας, η οποία αφορά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014, οι λέξεις «Οι δήμαρχοι» προτείνουμε να αντικατασταθεί από «Οι φορείς λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» καθώς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από τους δημάρχους.

  Επιπρόσθετα στο ίδιο άρθρο θα ήταν θεμιτό να προστεθεί ότι: «Διατηρούνται οι θέσεις που ήδη κατέχουν παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές» καθώς οι θέσεις έχουν δοθεί με το ΠΔ51 του 2006 και όχι αυθαίρετα.

  Ακόμα στην ίδια παράγραφο δύναται να προστεθεί για λόγους διαφάνειας ότι «Οι φορείς λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών συστήνουν 5μελείς Επιτροπές Απόδοσης θέσεων, που αποτελούνται από 3 υπαλλήλους τους, 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Παραγωγών και 1 εκπρόσωπο του Σωματείου Επαγγελματιών»

  Στην παράγραφο 6 της τροπολογίας 138/9 προτείνουμε το τελευταίο εδάφιο να αντικατασταθεί από: «… και ένας (1) εκπρόσωπος των Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο σύλλογο εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου».

  Η νομοτεχνική αυτή βελτίωση αποσκοπεί στην διασφάλιση ότι ο εκπρόσωπος θα προτείνεται από τον πολυπληθέστερο σε ενεργά εγγεγραμμένα μέλη σύλλογο, είτε αυτός αποτελείται από παραγωγούς πωλητές είτε από επαγγελματίες πωλητές είτε και από τις δυο κατηγορίες πωλητών λαϊκών αγορών.

  Ως πρόσθετες νομοτεχνικές βελτιώσεις προτείνουμε στο άρθρο 4 του 4264 να αντικατασταθεί το «οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο» από την Περιφερειακή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, προκειμένου οι διαδικασίες να μην χρονοτριβούν και να αποφασίζουν όσοι διαθέτουν εμπεριστατωμένη γνώση επί του θέματος.

  Ακόμα στη παράγραφο 1 του άρθρου 12 του 4264, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προτείνουμε να απαλειφθεί η φράση «από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου» καθώς είναι ασαφές το πλαίσιο απόδειξης της αδυναμίας.

  Τέλος οφείλουμε να ρυθμίσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες έκδοσης και ανανέωσης των παραγωγικών αδειών καθώς πρέπει να υπάρχει διακριτή διαδικασία έκδοσης από αυτή της ανανέωσης καθώς δεν είναι λογικό να υποχρεώνουμε τους αγρότες κάθε τρεις ή έξι μήνες να μαζεύουν 18 δικαιολογητικά και υπέρμετρους φακέλους εγγράφων για να αποδείξουν το αυτονόητο.

   


   

   

 • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

  Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr


  Αθήνα: 1
  3/05/2015

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

   

  Αν και είχαμε συζητήσει με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την προτεινόμενη Τροπολογία
  για τις Λαϊκές Αγορές τα κάτωθι σημεία δεν συμπεριλαμβάνονται στις προτεινόμενες διατάξεις
  και πρέπει να συμπεριληφθούν ως Νομοθετικές Βελτιώσεις, με τις οποίες συμφωνούν πολλοί
  Βουλευτές της Κυβέρνησης αλλά και της Αντιπολίτευσης και είναι οι εξής:

  • Άρθρο 10 – Χορήγηση Ανανέωση και Μεταβίβαση Αδείας
   να γίνει σαφής διαχωρισμός της κατάθεσης των δικαιολογητικών,
   για την Έκδοση αδείας από την Ανανέωση Αδείας,

   Κατά την ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ να καταθέτουμε τα εξής δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής

  • Δήλωση ΟΣΔΕ

  • και τον αριθμό Μητρώου του Βιβλιαρίου του ΟΓΑ
   ή τον αριθμό της Βεβαίωσης του κλάδους της Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ

  • αριθμό Μητρώου Παραγωγού.

   

  Να προστεθεί εδάφιο που να αναφέρει ότι:
  Για την Ανανέωση της Αδείας ο παραγωγός καταθέτει την

  • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής

  • και τον αριθμό Μητρώου του Βιβλιαρίου του ΟΓΑ
   ή τον αριθμό της Βεβαίωσης του κλάδους της Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ

   

  • Στο Άρθρο 4 Νόμος 4264 Ίδρυση, μεταφορά, επέκταση, κατάργηση λαϊκών αγορών
   η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
   1. Για την ίδρυση, μεταφορά, επέκταση και κατάργηση των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας
   Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρμόδιοι είναι η Περιφερειακή
   Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Αττικής και η Περιφερειακή Επιτροπή Λαϊκών Αγορών
   Θεσσαλονίκης αντίστοιχα . . . . εκδίδεται χωρίς τη γνώμη τους.

  • Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4264/2014 η φράση,
   από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας” διαγράφεται.

  • στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
   διαγράφεται το <
   Οι Δήμαρχοι . . .
   και αντικαθίσταται με το: <<
   Οι Φορείς λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών . . .

  • στην ίδια παράγραφο προστίθεται
   Διατηρούνται οι θέσεις που ήδη κατέχουν παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές.
   Οι Φορείς λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών συστήνουν 5μελείς Επιτροπές Απόδοσης θέσεων,
   που αποτελούνται από 3 υπαλλήλους τους, 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Παραγωγών
   και 1 εκπρόσωπο του Σωματείου Επαγγελματιών.

    

  Ο Πρόεδρος
  Παντελής Μόσχος

  Ο Γεν. Γραμματέας

  Δανιήλογλου Χρήστος

   


   

 •  

  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

  ΘΗΒΩΝ 103, 121 36 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ: 2105752449 FAX: 2105719474

  Ιστοχώρος: http://www.laikesagores.gr Email: info@laikesagores.gr

   

  Αθήνα: 03/04/2015

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   

  Στα πλαίσια της Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης,
  σήμερα
  Τετάρτη 08/04/2015στην Λαϊκή Αγορά Αγ. Παύλου,
  οι
  Παραγωγοί και Επαγγελματίες πωλητές της Δ' Λαϊκής Αγοράς
  Αθηνών
  ενίσχυσαν με φρέσκα προϊόντα
  το “Κοινωνικό Συσσίτιοτου Δήμου Αθηναίων που υλοποιεί
  ο Φορέας
  Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών.  Επίσης από την Λαϊκή Αγορά Κολωνού
  οι
  Παραγωγοί και Επαγγελματίες Πωλητές της Δ' Λαϊκής Αγοράς
  Αθηνών
  ενίσχυσαν με φρέσκα προϊόντα
  το Φιλανθρωπικό Σωματείο “
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ”.

   

   

  Ο Πρόεδρος
  Παντελής Μόσχος

  Ο Γεν. Γραμματέας
  Δανιήλογλου Χρήστος