` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Παρασκευή της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Παρασκευή

Περιοχή Άνω Πετρούπολη
Οδός Βαλτετσίου  από 07/06/2024
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης  από 01/03/2024 έως 06/06/2024