` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Πειραιάς στην οδό Ζαϊμη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Πειραιάς στην οδό Ζαϊμη

Δευτέρα

Περιοχή Νέο Φάληρο
Οδός Ζαϊμη  (Μόνιμη)