` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Ζαϊμη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Ζαϊμη

Δευτέρα

Περιοχή Νέο Φάληρο
Οδός Ζαϊμη  (Μόνιμη)