` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Πειραιά της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στον Δήμο Πειραιά της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά

Τρίτη

Περιοχή Καστέλα
Οδός Τζώρτζ Λόυδ  από 04/06/2024
Οδός Καρατζά  από 06/12/2022 έως 05/06/2023