` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Πειραιά της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Πειραιά της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά

Παρασκευή

Περιοχή Καμίνια
Οδός Κατσούλη  από 10/03/2023
Οδός Σάμου  από 09/09/2022 έως 09/03/2023