` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Πέμπτη

Περιοχή Ελληνικό
Οδός Πόντου  από 06/06/2024 έως 31/08/2024
Οδός Χρυσάνθου Τραπεζούντος  από 18/01/2024 έως 05/06/2024
Οδός Αμαζώνων  από 07/09/2023 έως 17/01/2024