` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον νομό Νότιος Τομέας Αθηνών στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου  από 27/01/2024
Οδός Αγίας Βαρβάρας  από 28/10/2023 έως 26/01/2024
Οδός Ευσταθιάδη & Μικράς Ασίας  από 29/07/2023 έως 27/10/2023
Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Κρήτης  από 27/01/2024
Οδός Τραπεζούντος  από 28/10/2023 έως 26/01/2024
Οδός Βύρωνος  από 29/07/2023 έως 27/10/2023