` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στην οδό Σπάρτης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στην οδό Σπάρτης

Παρασκευή

Περιοχή Ταμπούρια
Οδός Σπάρτης  από 05/02/2021