` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Σπάρτης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Σπάρτης

Παρασκευή

Περιοχή Ταμπούρια
Οδός Σπάρτης  από 05/02/2021