` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στην οδό Αιόλου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στην οδό Αιόλου

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Αιόλου  από 06/12/2021