` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Αιόλου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Αιόλου

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Βαρβάρα
Οδός Αιόλου  από 05/04/2021 έως 08/08/2021