` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Πειραιάς στην οδό Κατσούλη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Πειραιάς στην οδό Κατσούλη

Παρασκευή

Περιοχή Καμίνια
Οδός Κατσούλη  από 19/03/2021 έως 08/04/2021