` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Δυτικής Αττικής στην οδό Μπουμπουλίνας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Δυτικής Αττικής στην οδό Μπουμπουλίνας

Σάββατο

Περιοχή Ζεφύρι
Οδός Μπουμπουλίνας  (Μόνιμη)