` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Ανατολικής Αττικής στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Ανατολικής Αττικής στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου

Δευτέρα

Περιοχή Γέρακας
Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου  (Μόνιμη)