` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Περιστέρι στην Περιοχή Ανθούπολη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Περιστέρι στην Περιοχή Ανθούπολη

Πέμπτη

Περιοχή Ανθούπολη
Οδός Αγίου Κυρίκου  από 02/02/2023 έως 31/07/2023
Οδός Αξαρίου  από 04/08/2022 έως 31/01/2023