` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Παιανίας της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Παιανίας της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών

Τρίτη

Περιοχή Παιανία
Οδός Σπύρου Δήμα  από 02/07/2024 έως 31/12/2024
Οδός Χούντα Όθωνος  από 10/01/2023 έως 30/06/2023