` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στον Δήμο Πετρούπολη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στον Δήμο Πετρούπολη

Παρασκευή

Περιοχή Άνω Πετρούπολη
Οδός Βαλτετσίου  από 16/04/2021
Οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης  από 05/03/2021 έως 15/04/2021