` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Βασιλικών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Βασιλικών

Τετάρτη

Περιοχή Κηπούπολη
Οδός Βασιλικών  από 05/12/2018 έως 31/05/2019