` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Πάρνηθος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Πάρνηθος

Δευτέρα

Περιοχή Άσπρα Χώματα
Οδός Πάρνηθος  από 16/05/2022