` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Μπιζανίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Μπιζανίου

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Μπιζανίου  από 01/04/2024 έως 02/06/2024