` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Κιλκίς | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Κιλκίς

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Κιλκίς  από 09/12/2019 έως 05/04/2020