` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Αγίου Κυρίκου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Περιστέρι στην οδό Αγίου Κυρίκου

Πέμπτη

Περιοχή Ανθούπολη
Οδός Αγίου Κυρίκου  από 03/02/2022 έως 31/07/2022