` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Καλλιθέας στην οδό Μενελάου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Καλλιθέας στην οδό Μενελάου

Παρασκευή

Περιοχή Καλλιθέα
Οδός Μενελάου  από 02/04/2021 έως 30/09/2021