` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Καλλιθέας της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Καλλιθέας της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Καλλιθέα
Οδός Ηρακλέους  από 04/10/2021
Οδός Σωκράτους  από 05/04/2021 έως 03/10/2021