` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Καλλιθέας της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών στην οδό Λυκούργου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Καλλιθέας της λαϊκής αγοράς Β' Αθηνών στην οδό Λυκούργου

Παρασκευή

Περιοχή Παλαιά Σφαγεία
Οδός Λυκούργου  από 02/04/2021