` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Γλυφάδας στην οδό Ροδόπης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Γλυφάδας στην οδό Ροδόπης

Σάββατο

Περιοχή Νέα Ευρυάλη
Οδός Ροδόπης  από 11/04/2020 έως 17/07/2020