` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αθήνα στην οδό Ζαχαρίτσα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αθήνα στην οδό Ζαχαρίτσα

Παρασκευή

Περιοχή Βεϊκού
Οδός Ζαχαρίτσα  από 04/12/2020 έως 03/06/2021