` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Εξάρχεια | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αθήνα στην Περιοχή Εξάρχεια

Σάββατο

Περιοχή Εξάρχεια
Οδός Καλλιδρομίου  (Μόνιμη)