` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ασπροπύργου στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ασπροπύργου στην οδό Γεωργίου Καραϊσκάκη

Τετάρτη

Περιοχή Ασπρόπυργος
Οδός Γεωργίου Καραϊσκάκη  από 03/01/2024 έως 31/07/2024