` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ασπροπύργου της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών στην οδό Μπουμπουλίνας & 28ης Οκτωμβρίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ασπροπύργου της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών στην οδό Μπουμπουλίνας & 28ης Οκτωμβρίου

Τετάρτη

Περιοχή Ασπρόπυργος
Οδός Μπουμπουλίνας & 28ης Οκτωμβρίου  από 05/07/2023 έως 31/12/2023