` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ασπροπύργου της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ασπροπύργου της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών

Τετάρτη

Περιοχή Ασπρόπυργος
Οδός Μπουμπουλίνας & 28ης Οκτωμβρίου  από 03/07/2024 έως 31/12/2024
Οδός Γεωργίου Καραϊσκάκη  από 03/01/2024 έως 31/07/2024

Σάββατο

Περιοχή Ασπρόπυργος
Οδός Γενοκτονίας Ποντίων Θέση Γκορυτζά  (Μόνιμη)