` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών στην Περιοχή Ιλίσια | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών στην Περιοχή Ιλίσια

Παρασκευή

Περιοχή Ιλίσια
Οδός Διοχάρους  (Μόνιμη)