` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ηλιουπόλεως | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ηλιουπόλεως

Τετάρτη

Περιοχή Αστυνομικά
Οδός Θεσσαλίας  από 07/06/2023
Οδός Ηπείρου  από 08/02/2023 έως 06/06/2023
Οδός Χίου  έως 07/02/2023