` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Πειραιά

Τετάρτη

Περιοχή Παλιά Κοκκινιά
Οδός Δομοκού  από 10/08/2022
Οδός Κορυτσάς  από 06/04/2022 έως 09/08/2022
Περιοχή Μυρτιδιώτισσα
Οδός Παναγίας Μυτριδιώτισσας  από 01/06/2022
Οδός Πινδάρου  από 01/12/2021 έως 31/05/2022
Περιοχή Αγία Μαρίνα
Οδός Γρυμπόβου  (Μόνιμη)