` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών

Τρίτη

Περιοχή Αμπελόκηποι
Οδός Λάμπρου Κατσώνη  (Μόνιμη)
Περιοχή Καρέας
Οδός Ρόδων  από 05/03/2024
Οδός Βασιλείου Αντωνιάδου  από 05/09/2023 έως 02/03/2024
Περιοχή Χρυσούπολη
Οδός Ναούσης  από 18/06/2024
Οδός Αγίου Ελευθερίου  από 11/09/2023 έως 17/06/2024