` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στον νομό Ανατολικής Αττικής στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στον νομό Ανατολικής Αττικής στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών

Πέμπτη

Περιοχή Βούλα
Οδός Καραϊσκάκη  από 06/10/2022
Οδός Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου  από 09/06/2022 έως 05/10/2022
Οδός Ιωάννη Μεταξά  από 09/08/2018 έως 19/09/2018