` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Πέμπτη στον Δήμο Κορυδαλλού | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Πέμπτη στον Δήμο Κορυδαλλού

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Ερεχθείου  από 03/12/2020
Οδός Δήλου  από 03/09/2020 έως 02/12/2020
Οδός Δελφών  από 04/06/2020 έως 02/09/2020