` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Γήπεδο | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Γήπεδο

Σάββατο

Περιοχή Άρτεμις
Οδός Γήπεδο  (Μόνιμη)