` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ιλιον | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ιλιον

Σάββατο

Περιοχή Μιχελή
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου  από 03/12/2022
Οδός Αβέρωφ  από 13/08/2022 έως 02/12/2022