` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη
Οδός Αγίας Βαρβάρας  από 28/01/2023
Οδός Ευσταθιάδη & Μικράς Ασίας  από 29/10/2022 έως 27/01/2023
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου  από 30/07/2022 έως 28/10/2022
Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Τραπεζούντος  από 19/01/2023 έως 31/05/2023
Οδός Βύρωνος  από 15/10/2022 έως 18/01/2023
Οδός Κρήτης  από 16/07/2022 έως 14/10/2022