` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά

Σάββατο

Περιοχή Νέα Ευγένεια
Οδός Βύρωνος  από 27/07/2024
Οδός Ακρίτα Διγενή  από 27/04/2024 έως 26/07/2024
Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Κομνηνών  από 06/07/2024
Οδός Ολύμπου  από 06/04/2024 έως 30/06/2024
Οδός Αφέρωφ  από 07/10/2023 έως 31/12/2023
Οδός Δημητρίου Μαλαγαρδή  από 14/01/2023 έως 31/03/2023