` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Χαϊδάρι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Χαϊδάρι

Σάββατο

Περιοχή Κουνέλια
Οδός Ελπίδος  από 03/10/2020
Οδός Μακεδονίας  από 06/06/2020 έως 02/10/2020
Οδός Δόξης  από 18/01/2020 έως 05/06/2020
Περιοχή Χαϊδάρι
Οδός Νικολάου Πλαστήρα  από 05/09/2020 έως 15/01/2021
Οδός Χίου  από 06/06/2020 έως 29/08/2020
Οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη  από 18/01/2020 έως 31/05/2020
Περιοχή Αγία Γρηγορούσα
Οδός Αγίας Τριάδος  (Μόνιμη)