` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Χαϊδάρι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Χαϊδάρι

Σάββατο

Περιοχή Κουνέλια
Οδός Μακεδονίας  από 04/06/2022
Οδός Δόξης  από 05/02/2022 έως 03/06/2022
Οδός Ελπίδος  από 02/10/2021 έως 20/10/2021
Περιοχή Χαϊδάρι
Οδός Χίου  από 04/06/2022 έως 15/01/2023
Οδός Συνταγματάρχου Δαβάκη  από 22/01/2022 έως 31/05/2022
Οδός Νικολάου Πλαστήρα  από 04/09/2021 έως 15/01/2022
Περιοχή Αγία Γρηγορούσα
Οδός Αγίας Τριάδος  (Μόνιμη)