` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Ηλιουπόλεως | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Ηλιουπόλεως

Σάββατο

Περιοχή Ηλιούπολη
Οδός Στεφάνου Σαράφη  από 23/09/2023
Οδός Τσαμαδού & Πατριάρχου Γρηγορίου  από 20/05/2023 έως 22/09/2023
Οδός Ηρακλέους & Σπύρου Μήλιου  από 21/01/2023 έως 19/05/2023