` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Αμαρούσι της λαϊκής αγοράς Γ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Αμαρούσι της λαϊκής αγοράς Γ' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Πολύδροσο
Οδός Ακακίων  από 04/02/2023
Οδός Ροδοδάφνης  από 01/10/2022 έως 03/02/2023
Οδός Κριεζή  από 04/06/2022 έως 30/09/2022
Περιοχή Αμαρούσιον
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου  από 04/02/2023 έως 06/05/2022
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 01/10/2022 έως 03/02/2023
Οδός Δημητρίου Γούναρη  από 07/05/2022 έως 30/09/2022