` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στην Περιοχή Αγία Τριάδα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στην Περιοχή Αγία Τριάδα

Δευτέρα

Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Κιλκίς  από 07/12/2020
Οδός Μπιζανίου  από 10/08/2020 έως 06/12/2020
Οδός Μιαούλη  από 06/04/2020 έως 09/08/2020