` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Ιλιον | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Ιλιον

Δευτέρα

Περιοχή Νέα Λιόσια
Οδός Πολύφημου  από 20/06/2022
Οδός Αιακού  από 24/01/2022 έως 19/06/2022
Οδός Βρισηίδος  από 14/09/2020 έως 10/01/2021
Περιοχή Παλατιανή
Οδός Θεοδώρας  από 08/05/2022
Οδός Αγίου Γεωργίου  από 08/11/2021 έως 08/05/2022
Περιοχή Ζωοδόχου Πηγής
Οδός Χίου  (Μόνιμη)