` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Φιλοθέη/Ψυχικού στην οδό Κωστή Παλαμά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στον Δήμο Φιλοθέη/Ψυχικού στην οδό Κωστή Παλαμά

Δευτέρα

Περιοχή Νέο Ψυχικό
Οδός Κωστή Παλαμά  από 05/06/2023 έως 30/09/2023